การตั้งใช้ Screen Saver

การตั้งใช้ Screen Saver

 

     screen Saver คือโปรแกรมสำหรับรักษาหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่มีการใช้งานนาน ๆโดยหลักการทำงานคือเมื่อไม่มีการ กดคีย์บอร์ด หรือขยับเมาส์ นานตามระยะเวลาที่ตั้งไว้ โปรแกรม Screen Saver ก็จะเริ่มต้นทำงานโดยทำการ แสดงรูปภาพแบบต่าง ๆ เปลี่ยนไปมาเรื่อย ๆ ประโยชน์ที่เราจะได้รับคือ หน้าจอ จะมีการแสดงผลที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ไม่เกิดการทำงานที่ซ้ำ ๆ กัน ซึ่งปกติของหลอดจอภาพ ที่เมื่อมีการแสดงภาพเดิม ๆ ในตำแหน่งที่ซ้ำ ๆ กันนาน ๆ จะเกิดการเสื่อมของหลอดจอภาพ ซึ่งจะทำให้ภาพบนจอ เป็นรอยลาง ๆ ถ้าสังเกตุจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องเปิดทิ้งไว้นาน ๆ และเป็นหน้าจอเดิม ๆ จะเห็นได้ง่าย

     ขอให้ทำความเข้าใจกันก่อน ว่าโปรแกรม Screen Saver เหล่านี้จะช่วยให้จอมีการแสดงภาพเปลี่ยนไปมาเรื่อย ๆ เพื่อรักษาหน้าจอเท่านั้น ไม่ได้เป็นการพักเครื่องหรือพักการทำงานของ ซีพียู ที่จริงแล้ว ซีพียู ยังคงจะต้องทำงาน อยู่เหมือนเดิม หรืออาจจะต้องทำงานมากกว่าเดิมดังนั้นก็พิจารณา ความต้องการใช้งานก่อนด้วย

 

การเลือก Screen Saver จากหน้าของ Control Panel

     ในหน้าของ Control Panel จะมีเมนูให้สำหรับเลือกโปรแกรมที่ต้องการมาทำเป็น Screen Saver วิธีการตั้ง ในอันดับแรก ให้เรียก Control Panel ขึ้นมาก่อนโดยกดเลือกที่ Start menu >> Settings และเลือกที่ Control Panel เลือกที่เมนูของ Display และ Screen Saver

 

 

     หน้าตาของเมนูการเลือก Screen Saver โดยเราสามารถเลือก Screen Saver ตามต้องการได้ จะมีภาพตัวอย่างในแบบต่าง ๆ แสดงให้ดูด้านบนด้วย ในส่วนของเมนูอื่น ๆ ก็สามารถเลือกได้โดยหลัก ๆ มีดังนี้

Setting...

     ใช้สำหรับการตั้งค่าต่าง ๆ ของโปรแกรม Screen Saver เช่นความเร็ว รูปแบบ ขนาด หรืออื่น ๆ ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่โปรแกรมที่เรียกใช้งาน

Preview

     ใช้สำหรับการดูตัวอย่างของ Screen Saver เมื่อทำงาน หลังจากที่กดช่อง Preview แล้ว เมื่อมีการกดคีย์บอร์ดหรือขยับเมาส์หน้าจอก็จะกลับ เข้ามาสู่เมนูปกตินี้

Wait: 5 minutes

     เป็นการตั้งเวลาของ Screen Saver ว่าเมื่อไม่มีการกดคีย์บอร์ดหรือชยับเมาส์ นานเป็นเวลากี่นาที จึงจะสั่งให้ Screen Saver เริ่มต้นทำงาน เลือกได้ตามต้องการ

Password protected

     เป็นช่องสำหรับให้เลือกตั้ง Password คือเมื่อ Screen Saver เริ่มต้นทำงานและมีการกดคีย์บอร์ดหรือขยับเมาส์ ก่อนที่ Windowsจะกลับเข้ามา  สู่การทำงานตามปกติ จะต้องใส่ Password ที่ตั้งไว้ให้ถูกต้อง จึงจะใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไปได้

Settings...

     เป็นการตั้งค่าของ Power Management ของระบบการแสดงผลและระบบการทำงานอื่น ๆ ลองกดเข้าไปดูรายละเอียดด้านใน ว่าสามารถตั้งอะไรได้บ้าง

     หลัก ๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานก็คือช่อง Turn off monitor: คือหากจอคอมพิวเตอร์ เป็นรุ่นใหม่ๆที่รองรับระบบการจัดการเรื่อง Power Management ได้ เราสามารถตั้งเวลาให้เครื่องทำการดับจอภาพ ตามเวลาที่ตั้งไว้ได้ โดยการเลือกระยะเวลาที่ต้องการ ตัวอย่างการตั้งค่า เช่น ตั้งเวลาในหน้าของ Screen Saver เป็น 5 นาทีเมื่อไม่มีการทำงานหรือขยับเมาส์ และหลังจากนั้น ก็มาตั้งเวลาเป็น 20 นาที หากยังไม่มีการเคลื่อนไหวใด ๆ ก็จะทำการดับจอภาพไปเลย ซึ่งจะเป็นการช่วยรักษาจอภาพ ให้มีอายุการใช้งานให้นานขึ้นอีก สำหรับผู้ที่ชอบเปิดเครื่องทิ้งไว้บ่อย ๆ

     นอกจากนี้ ยังจะเห็นเมนู Turn off hard disks: ด้วยซึ่งจะเป็นการตั้งเวลาให้ระบบ ทำการหยุดการทำงานของฮาร์ดดิสก์ เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ ตรงนี้อาจจะช่วยทำให้ ฮาร์ดดิสก์ ทำงานน้อยลงได้บ้างแต่จะต้องใช้เวลาแป๊บนึง เมื่อฮาร์ดดิสก์ จะต้องมีการเริ่มต้นทำงานใหม่ถ้าหากตั้งไว้เร็ว เกินไป ก็อาจจะรู้สึก ขัด ๆ ได้ ขอแนะนำให้ตั้งไว้นาน ๆ เช่น 1 หรือ 2 ชม. หลังจากที่ตั้งค่าต่าง ๆ เรียบร้อยแล้วก็กด OK ได้เลย

 

 

การติดตั้ง Screen Saver ใหม่ ๆ เพิ่มเติม

                    บางครั้ง หากไปพบเห็นโปรแกรม Screen Saver ใหม่ ๆ จากอินเตอร์เน็ต ก็สามารถที่จะทำการ ดาวน์โหลดมาทำการติดตั้ง ได้แบบง่าย ๆ โดยโปรแกรม Screen Saver ส่วนใหญ่จะมีชื่อนามสกุลของไฟล์เป็น .scr ให้ทำการ copy ไฟล์นั้นไปเก็บไว้ใน Folder ที่ชื่อ C:\WINDOWS\SYSTEM หลังจากนั้น เมื่อเข้ามาดูในเมนูของการเลือก Screen Saver จะเห็นรายชื่อเพิ่มเติมเข้ามาให้เลือกใช้งานได้

                    คำแนะนำเพิ่มเติม คือหากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน มีหน่วยความจำน้อย ๆ ก็ไม่ควรจะตั้ง โปรแกรม พวกนี้ไว้เพราะจะเป็นการ เปลืองหน่วยความจำไปอีกส่วนหนึ่ง หากต้องการรักษาหน้าจอ ให้ทำการตั้งแค่ Turn off monitor ตามระยะเวลาที่ตั้งไว้ก็พอแล้ว

 

 

 

 

แสดงความเห็น

“พลังของข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ จากผลวิจัยตลาด เป็นตัวชี้นำความสำเร็จของธุรกิจ”

บริการงานซ่อมเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค จำหน่ายสินค้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เซ็ต และ เมนบอร์ดมือสอง

บริการให้คำปรึกษา ติตตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ โซล่าฟาร์ม โซล่ารูฟท็อป ออนกริด ออฟกริด เพื่อใช้ในบ้าน หรือโรงานอุตสาหกรรม เพื่อลดค่าไฟฟ้า