การเปลี่ยนชื่อไฟล์

การเปลี่ยนชื่อไฟล์

 

สามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์เพื่อสื่อความหมายให้ชัดเจนขึ้นดังนี้

1. Click Mouse เลือกไฟล์ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ

2. Click Mouse ปุ่มขวาเลือก Rename

3. กรอกชื่อใหม่และกด Enter

 

 

การลบไฟล์

     ใน Windows 98 เมื่อสั่งลบไฟล์ ไฟล์นั้นจะไม่ถูกลบทิ้งทันที แต่จะถูกนำไปเก็บไว้ที่ Recycle Bin ก่อน ซึ่งเป็นโฟลเดอร์พิเศษสำหรับพักไฟล์ สามารถกู้ไฟล์ที่ลบทิ้งกลับมาได้ถ้ามันยังอยู่ใน Recycle Bin สามารถลบไฟล์ที่ไม่ต้องการได้โดยขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. Click mouse เลือกไฟล์ที่ต้องการลบ

2. Click mouse ค้างไว้และให้ Drug mouse ลากไฟล์นั้นไปที่ Recycle bin

 

 

การกู้ไฟล์กลับคืน เป็นการนำไฟล์ที่พักใน Recycle bin ไปคืนไว้ที่เดิม โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. Double click ที่ไอคอน Recycle bin เพื่อดูไฟล์ที่พักอยู่ในนั้น

2. Click mouse เลือกไฟล์ที่ต้องการกู้คืน

3. Click mouse ปุ่มขวาเลือก Restore

4. ไฟล์ที่เลือกจะถูกกู้กลับไปอยู่ที่เดิมและจะไม่ปรากฏใน Recycle bin อีก

 

 

ลบไฟล์ถาวรโดยการเคลียร์ Recycle bin

     เนื่องจาก Recycle bin มีขนาดจำกัด เพราะฉะนั้นเมื่อไฟล์ที่สั่งลบย้ายเข้ามาใน Recycle bin มีจำนวนมากขึ้น Recycle bin     จะเต็มและไฟล์ใหม่ที่สั่งลบจะถูกเริ่มนำมาเขียนทับไฟล์เก่าที่อยู่ในนั้น (ทำให้ไม่สามารถกู้ไฟล์เก่าได้) จึงควรตรวจสอบพื้นที่ว่างและสั่งเคลียร์ไฟล์ต่างๆใน Recycle bin เพื่อให้มีเนื้อที่เพียงพออยู่เสมอ

1. Click mouse ปุ่มขวาที่ Recycle Bin และเลือก Emptey Recycle Bin

2. คลิกปุ่ม yes เพื่อลบไฟล์ทั้งหมดใน Recycle Bin

 

 

 

“พลังของข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ จากผลวิจัยตลาด เป็นตัวชี้นำความสำเร็จของธุรกิจ”

บริการงานซ่อมเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค จำหน่ายสินค้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เซ็ต และ เมนบอร์ดมือสอง

บริการให้คำปรึกษา ติตตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ โซล่าฟาร์ม โซล่ารูฟท็อป ออนกริด ออฟกริด เพื่อใช้ในบ้าน หรือโรงานอุตสาหกรรม เพื่อลดค่าไฟฟ้า