คู่มือเรียนซ่อมโน๊ตบุ๊ค

ข้อมูลในส่วนนี้เป็นข้อมูลสำหรับผู้เรียนซ่อมโน๊ตบุ๊คตั้งแต่เริ่มต้น สำหรับผู้ไม่มีความรู้ด้านไดๆที่เกี่ยวกับการซ่อมโน๊ตบุ๊ค ในระดับเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊คมาก่อน ข้อมูลถูกจัดหมวดหมู่ เพื่อให้สะดวกต่อการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติตามได้ตามลำดับ ซึ่งในแต่ละหมวดจะมีข้อมูลความรู้ในส่วนของหมวดนั้นๆ ที่ผู้มีความประสงค์จะเป็นช่างซ่อมโน๊ตบุ๊คต้องใช้ในการตรวจซ่อม

“พลังของข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ จากผลวิจัยตลาด เป็นตัวชี้นำความสำเร็จของธุรกิจ”

บริการงานซ่อมเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค จำหน่ายสินค้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เซ็ต และ เมนบอร์ดมือสอง

บริการให้คำปรึกษา ติตตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ โซล่าฟาร์ม โซล่ารูฟท็อป ออนกริด ออฟกริด เพื่อใช้ในบ้าน หรือโรงานอุตสาหกรรม เพื่อลดค่าไฟฟ้า