ชิปเซ็ต

ชิปเซ็ต
(Chipset)

 

     เป็นองค์ประกอบหลักที่ถูกติดตั้งอย่างถาวรบนเมนบอร์ด ไม่สามารถถอดหรือเปลี่ยนแปลงได้

      

 

     ชิปเซ็ตมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นตัวกำหนดอุปกรณ์อื่นๆ บนเมนบอร์ด เช่น

         -  กำหนดชนิดของซ็อคเก็ต ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดว่าเมนบอร์ดนี้จะใช้กับซีพียูชนิดใดได้บ้าง

         -  รองรับหน่วยความจำชนิดใดได้บ้าง

         -  มีสล็อตประเภทใดถูกติดตั้งไว้บนเมนบอร์ดได้บ้าง 

         -  สามารถทำงานร่วมกบอุปกรณ์ประเภทใดได้บ้าง

         -  ขยายความสามารถได้มากน้อยเพียงใด

ด้วยเหตุนี้ชิปเซ็ตจึงเป็นหัวข้อหลักในการพิจารณาเลือกซื้อเมนบอร์ด ตัวอย่างเช่น เมนบอร์ดใช้ชิปเซ็ตที่สนับสนุนความเร็ว FSB ได้สูงสุดถึง 800 MHz หรือได้เพียง 533 MHz มีแคชได้มากน้อยเพียงใด มีหน่วยความจำสูงสุดได้เท่าไร ซึ่งชิปเซ็ตจะจำกัดค่าสูงสุดที่รองรับได้ ส่วนเมนบอร์ดเป็นตัวจำกัดจำนวนสล็อตที่จะใส่ได้จริง เป็นต้น

แต่เดิมชิปเซ็ตทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างซีพียูกับหน่วยความจำเท่านั้น แต่ต่อมาเมื่อสามารถบรรจุทรานซิสเตอร์ลงในชิปได้มากขึ้น ชิปเซ็ตก็มีหน้าที่อื่นๆเพิ่มเข้าไปด้วย เช่น

-  ตัวควบคุมแคช (Cache Controller)และฮาร์ดดิสก์ (IDE Controller)

-  ตัวควบคุมบัส PCI รวมทั้งพอร์ตต่าง ๆ

 

                  การทำงานของชิปเซ็ตปกติจะแยกออกเป็นสองส่วน คือ

 

 

              - ทำงานในส่วนของซีพียูกับองค์ประกอบต่างๆคือ แคช, RAM และ AGP ที่อยู่บน Front Side Bus (FSB) หรือที่ Intel เรียกว่า North Bridge Chipset (สะพานฝั่งเหนือ คือฝั่งที่อยู่ใกล้ซีพียู) โดยอาจจะมีหลายชิปประกอบกัน

               - ทำงานในส่วนที่มีไว้สำหรับต่อเข้ากับอุปกรณ์ I/O ต่างๆ ได้แก่ IDE, สล็อต ISA และพอร์ตต่างๆ (ขนาน, อนุกรม, USB) ซึ่งเป็นอีกชิปเล็กๆเพียงชิปเดียว ที่อาจเรียกว่าเป็นSouth Bridge Chipset (คือสะพานฝั่งที่อยู่ไกลออกมาจากซีพียูนั่นเอง)

แต่ในชิปเซ็ตรุ่นใหม่ๆ เช่น i810 เป็นต้นไป จะมีการนำแนวคิดในการออกแบบใหม่มาใช้ โดยแทนที่จะแบ่งเป็น North และ South  Bridge อย่างเดิมก็กลายเป็น Accelerated Hub ที่รวมเอาการเชื่อมต่อในรูปแบบและความเร็วต่างๆกัน เข้ามาด้วยกันแทน

 

                                                      โครงสร้างการแบ่งชิปเซ็ตแบบเดิม

 

                                                          โครงสร้างของชิปเซ็ตรุ่นใหม่

 

ชิปเซ็ตแต่ละรุ่นจะมีขีดความสามารถและราคาที่แตกต่างกันไป ตามแต่วัตถุประสงค์ที่ผู้ผลิตกำหนดมา ในบางครั้งเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ชิปเซ็ตแพงๆ โดยที่ไม่ได้ใช้ขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นเหล่านั้น ซึ่งจุดสำคัญในการพิจารณาขีดความสามารถก็มีหลายประการด้วยกัน เช่น พิจารณาว่าเป็นชิปเซ็ตสำหรับซีพียูรุ่นใด  รองรับความเร็วของบัสได้เท่าใด  รองรับการทำงานร่วมกันหลายๆซีพียูได้หรือไม่  ชนิดของหน่วยความจำที่ทำงานด้วยได้นั้นเป็นแบบใด  และจำนวนหน่วยความจำสูงสุด เป็นต้น

แสดงความเห็น

“พลังของข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ จากผลวิจัยตลาด เป็นตัวชี้นำความสำเร็จของธุรกิจ”

บริการงานซ่อมเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค จำหน่ายสินค้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เซ็ต และ เมนบอร์ดมือสอง

บริการให้คำปรึกษา ติตตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ โซล่าฟาร์ม โซล่ารูฟท็อป ออนกริด ออฟกริด เพื่อใช้ในบ้าน หรือโรงานอุตสาหกรรม เพื่อลดค่าไฟฟ้า