ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์นั้นประกอบขึ้นด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นชิ้นส่วนหรือที่เรียกว่า module ซึ่งเป็นอุปกรณ์แผงวงจรอิเลคทรอนิกส์ ที่มีหน้าที่และหลักการทำงานแต่ละอย่างมารวมกัน จึงมักเรียกกันว่า ชุดคอมพิวเตอร์ (computer set) อุปกรณ์แต่ละชิ้น ก็จะเชื่อมต่อกันผ่านช่องทางการเชื่อมต่อ และอุปกรณ์การเชื่อมต่อกลาง หรือแผงวงจรหลัก แล้วนำอุปกรณ์แต่ละชิ้นของคอมพิวเตอร์มาต่อกันเข้า เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน โดยการนำเอาชิ้นส่วนที่ต้องการใช้มาต่อเพิ่มเข้ากับระบบ ตามควมต้องการในใช้งานของแต่ละบุคคล

ด้วยเหตุนี้ผู้ที่จะประกอบชุดคอมพิวเตอร หรือช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการทำงาน และการเชื่อมต่ออุปกรณ์อุปกรณ์เหล่านี้เข้าด้วยกันเป็นอย่างดีเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างราบรี่น และไม่ให้เกิดความเสียหายในขณะทำการประกอบ หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆในขณะซ่อม

 
 
Hardware

    Hardware หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้ (รูปธรรม) เช่น จอภาพ คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ตามลักษณะการทำงาน ได้ 4 หน่วย คือ หน่วยรับข้อมูล (Input Unitหน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPUหน่วยแสดงผล (Output Unit) หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage) โดยอุปกรณ์แต่ละหน่วยมีหน้าที่การทำงานแตกต่างกัน  ดังภาพ

 

 

“พลังของข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ จากผลวิจัยตลาด เป็นตัวชี้นำความสำเร็จของธุรกิจ”

บริการงานซ่อมเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค จำหน่ายสินค้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เซ็ต และ เมนบอร์ดมือสอง

บริการให้คำปรึกษา ติตตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ โซล่าฟาร์ม โซล่ารูฟท็อป ออนกริด ออฟกริด เพื่อใช้ในบ้าน หรือโรงานอุตสาหกรรม เพื่อลดค่าไฟฟ้า