เรียนซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊คด้วยตนเอง

สำหรับท่านที่มีความสนใจที่จะทำการซ่อมโน๊ตบุ๊คในระดับส่วนประกอบ หรือจะเปลี่ยนชิ้นส่วน อัพเกรดอุปกรณ์ และการติดตั้งซอฟต์แวร์ใช้งาน ระบบปฏิบัติการ แอพพลิเคชั่น ยูทิลิตี้ เพื่อการใช้งานคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

บริการงานซ่อมเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค จำหน่ายสินค้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เซ็ต และ เมนบอร์ดมือสอง