เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการทำงาน ความบันเทิง หรือการติดต่อทางไกลระหว่างบุคคล หรือกลุ่มองค์กร ซึ่งการใช้งานคอมพิวเตอร์เหล่านี้ เมือใช้ไปสักพัก ก็อาจเกิดปัญหา เสีย ตั้งแต่เด้านซอฟต์แวร์ ไปจนถึงด้านฮาร์ดแวร์ส่วนประกอบชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์ ซึ่งการซ่อมบำรุงก็ต้องอาศัยช่างผู้ชำนาญแต่ละด้าน แต่จะเป็นการดีถ้าผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปสามารถดูแล บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองได้ในระดับหนึ่งก่อน จะทำให้ผู้ใช้ประหยัดเวลาที่จะต้องนำไปซ่อมหรือปรึกษาช่าง และประหยัดค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องเสียค่าบริกาในเรื่องของการดูและเบื้องต้น

ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดทำข้อมูลความรู้ในส่วนของการซ่อมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการซ่อมระดับฮาร์ดแวร์ชิ้นส่วน และซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ที่จะได้นำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการดูแลคอมพิวเตอร์ของตนเอง หรือถ้าชำนาญแล้วก็สามารถยกระดับเป็นช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจเป็นอาชีพทางเลือก หรืออาชีพเสริมได้อีกทางหนึ่ง

เรียนซ่อมประกอบอัพเกรดคอมพิวเตอร์กันแบบฟรีๆ  สำหรับท่านที่สนใจเรียนซ่อมประกอบอัพเกรด หรือเรียนเป็นช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ข้อมูลความรู้ในส่วนนี้คงเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยนะครับ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดได้จัดทำจากข้อมูลที่มีอยู่เดิม จากหนังสือ ตำหรับ ตำรา และรายงานของนักศึกษา ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ ก็นำมาจัดทำให้อยู่ในรูปแบบของเอกสาร Html เพื่อนำเสนอบนเว็บไซต์ โดยให้นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็นผู้จัดทำ ซึ่งถ้าข้อมูลมาจากแหล่งอ้างอิงใดๆ ก็จะอ้างอิงถึงแหล่งข้อมูลนั้น แค่ถ้าจำไม่ได้ หรือตกหล่น ท่านเจ้าของข้อมูลแจ้งเข้ามาเพื่อให้ทำการอ้างอิงได้

ข้อมูลในส่วนนี้เป็นพื้นฐานสำหรับท่านที่จะเรียนซ่อมเมนบอร์ด และซ่อมโน๊ตบุ๊คระดับเมนบอร์ด ซึ่งท่านที่ต้องการเรียนควรศึกษาข้อมูลเหล่านี้เป็นพื้นฐานในเบื้องต้นก่อนครับ

 

 

บทเรียนซ่อมคอมพิวเตอร์ และการประกอบอัพเกรด

แสดงความเห็น

“พลังของข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ จากผลวิจัยตลาด เป็นตัวชี้นำความสำเร็จของธุรกิจ”

บริการงานซ่อมเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค จำหน่ายสินค้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เซ็ต และ เมนบอร์ดมือสอง

บริการให้คำปรึกษา ติตตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ โซล่าฟาร์ม โซล่ารูฟท็อป ออนกริด ออฟกริด เพื่อใช้ในบ้าน หรือโรงานอุตสาหกรรม เพื่อลดค่าไฟฟ้า