FET (field effect transistor) แบบ N-chanel สำหรับภาคจ่ายไฟของเมนบอร์ด

เฟต แบบ เอ็นแชแนล ที่ใช้ในวงจรภาคจ่ายไฟของเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นสวิทซ์ความถี่สูง ซึ่งใช้ในการปรับระดับแรงดันไฟที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ที่จะใช้ไฟ เช่น ซีพียู แรม ชิปเซ็ต ซึ่งการปรับระดับแรงดันไฟที่ได้รับมาจากแหล่งจ่ายให้ลดลง ได้แรงดันที่เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละประเภท

สัญญลักษณ์

 

คุณเพ็กเก็จ

 

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

การนำไปใช้ในวงจร

การตรวจวัดดีเสีย

แสดงความเห็น

“พลังของข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ จากผลวิจัยตลาด เป็นตัวชี้นำความสำเร็จของธุรกิจ”

บริการงานซ่อมเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค จำหน่ายสินค้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เซ็ต และ เมนบอร์ดมือสอง

บริการให้คำปรึกษา ติตตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ โซล่าฟาร์ม โซล่ารูฟท็อป ออนกริด ออฟกริด เพื่อใช้ในบ้าน หรือโรงานอุตสาหกรรม เพื่อลดค่าไฟฟ้า