Windows Power Shell V2 โปรแกรมที่ใช้ติดต่อ Windows แบบ Command line

Windows  Power Shell  V2  โปรแกรมที่ใช้ติดต่อ  Windows  แบบ  Command  line

 

 

     สำหรับ Windows  PowerShell นั้นมีมาตั้งแต่สมัย XP เพียงแต่ไม่ได้ติดมากับวินโดว์  แต่ล่าสุด Microsoft จับมารวมกับ Windows 7 Build 6956 โดยโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมในการติดต่อวินโดว์ผ่าน command line shell และ task-based scripting technology ซึ่งช่วยให้ผู้ดูแลระบบ สามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้น โดยจะมีการจัดการะบบที่เป็นอัตโนมัติ ซึ่งส่วนใหญ่โปรแกรมเหล่านี้จะใช้งานบนระบบ Server

แสดงความเห็น

“พลังของข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ จากผลวิจัยตลาด เป็นตัวชี้นำความสำเร็จของธุรกิจ”

บริการงานซ่อมเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค จำหน่ายสินค้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เซ็ต และ เมนบอร์ดมือสอง

บริการให้คำปรึกษา ติตตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ โซล่าฟาร์ม โซล่ารูฟท็อป ออนกริด ออฟกริด เพื่อใช้ในบ้าน หรือโรงานอุตสาหกรรม เพื่อลดค่าไฟฟ้า