ความรู้วงจรอิเล็กทรอนิกส์งานซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

1 post / 0 new
admin
ความรู้วงจรอิเล็กทรอนิกส์งานซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

เรียนรู้เกี่ยวกับวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นสำหรับช่างซ่อมโน๊ตบุ๊ค ซึ่งความรู้ด้านวงจรพื้นฐานเหล่านี้เป็นส่งจำเป็นสำหรับผู้ที่จะทำการซ่อโน๊ตบุ๊คในระดับเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค เนื่องจากเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊คเป็นแผงวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ชนิด 4 เลเยอร์ หรือ 4 ชั้น ประกอบด้วยอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์มากมาย ทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทวงจรรวม ( IC integrate circuit) ซึ่งการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ซึ่งประกอบขึ้นแป็นแผงวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ มีความซับซ้อน และหลักการทำงานของแต่ละส่วนแตกต่างกันออกไปตามหน้าที่และหลักการทำงานแต่ละภาคส่วน

ซึ่งผู้เรียนซ่อมโน๊ตบุ๊คควรรุ้จักวงจรพื้นฐานในการทำงานเบื้องต้นเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการอ่านวงจรทีมีควมซับซ้อนได้อย่างถูกต้อง และเพื่อให้ทำการตรวจวัดวิเคราะห์อาการเสียต่างๆนั้นทำได้ง่ายขึ้น

 

บริการงานซ่อมเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค จำหน่ายสินค้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เซ็ต และ เมนบอร์ดมือสอง

บริการให้คำปรึกษา ติตตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ โซล่าฟาร์ม โซล่ารูฟท็อป ออนกริด ออฟกริด เพื่อใช้ในบ้าน หรือโรงานอุตสาหกรรม เพื่อลดค่าไฟฟ้า