คาปาซิเตอร์ (capacitor) ส่วนประกอบของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

1 post / 0 new
admin
คาปาซิเตอร์ (capacitor) ส่วนประกอบของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

คาปาซิเตอร์ หรือตัวเก็บประจุ หรือเรียกกันสั้นๆในหมู่ช่างว่า ซี (C) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณสมบัติในการเก็บกักประจุไฟฟ้า ไว้ในตัว คล้ายๆกับแบตเตอรี่ คือมีการเก็บประจุไฟฟ้าไว้ในตัวและปล่อยออกมาสู่วงจรได้

คาปาซิเตอร์ มีคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งคือ ยอมให้ความถี่ผ่าน แต่ไม่ยอมให้ไฟกระแสตรงไหลผ่านจากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้ว ดังนั้นในสภาวะที่ได้รับกระแสตรง ตัวคาปาซิเตอร์จะมีความต้านทานเป็นอนันต์ หรืออยู่ในสภาวะฉนวน แต่ยอมให้ความถี่ผ่านจากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่งได้ คือนำความถี่แต่ไม่นำไฟกระแสตรง

 

สัญญลักษณ์ของคาปาซิเตอร์

 Image

 

ค่าของตัวเก็บประจุ

ค่าความจุ มีหน่วนเป็น ฟารัด แต่ค่าฟารัดนั้นใหญ่มาก ตัวเก็บประจุที่ใช้จึงมีค่าเป็น ไมโครฟารัด นาโนฟารัด หรือ พิโกฟารัด

ค่าทนแรงดัน ตัวคาปาซิเตอร์ มีอัตราการทนแรงดันได้จำกัด ถ้าได้รับแรงดันมากกว่าค่าที่ทนได้ตัวคาปาซิเตอร์ก็จะบวมผิดรูป ระเปิด แตกออกได้

ค่าทนความร้อน หรือค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิภายใน เป็นค่าความร้อนที่ตัวเก็บประจุได้รับ ภายในตัวเก็บประจุ

 

อิเล็กโทรไลท์ คาปาซิเตอร์

อิเล็กโทรไลท์คาปาซิเตอร์ เป็นคาปาซิเตอร์ ที่ทำมาจากแผ่นโละหะตัวนำสองแผ่น คั่นด้วยฉนวน แล้วจุ่มอยู่ในน้ำยากรด มักนำมาใช้ในวงจรกรองแรงดันของเมนบอร์ด เพราะมีความจุสูง ซึ่งในปัจจุบันไม่ค่อยได้ใช้ในเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊คแล้ว จะเห็นแต่ในเมนบอร์ดพีซี

 

โซลิดคาปาซิเตอร์

 Image

ตัวอย่างการอ่านค่าโซลิดคาปาซิเตอร์

Image

 

 

แทนทาลั่ม คาปาซิเตอร์

Image

แทนทาลั่มคาคาปาซิเตอร์ เป็นคาปาซิเตอร์ที่ผลิตมาจาก แทนทาลั่ม เป็นคาปาซิเตอร์ที่มีคุณภาพดีมีความเที่ยงตรงในการเก็บประจุและคายประจุ มีอัตราการรั่วไหลต่ำ ทนความร้อนได้ดี คาปาซิเตอร์แทนทาลั่มจึงเป็นที่นิยมใช้ในวงจรเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊คในวงจรกรองแรงดัน ซึ่งต้องการความเที่ยงตรงในการกรองแรงดัน เช่นวงจรภาคจ่ายไฟให้กับหน่วยประมวลผล หรือ ซีพียู ของโน๊ตบุ๊ค 

นีโอคาปาซิเตอร์

Image

นีโอคาปาซิเตอร์ เป็นคาปาซิเตอร์ที่ทำมาจาก ธาตุนีโอเบียม(niobium) ซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนธาตุ แทนทาลั่ม เป็นคาปาซิเตอร์ ที่มีความเที่ยงตรงสูง มีอัตราการรั่วไหลของกระแสต่ำ จึงเป็นคาปาซิเตอร์ที่มีคุณภาพดี มีความทนทาน แต่มีราคาแพง

 

 

เซรามิกส์คาปาซิเตอร์

Image

คาปาซิเตอร์ที่มีตัวถังทำมาจากเซรามิกส์ มักมีความจุต่ำ แต่มีความเที่ยงตรงอยู่ในระดับดี จึงมักนำมาใช้ในวงจรเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊คในส่วนของวจรกรองแรงดันที่ไม่ต้องการความจุสูงมากนัก และในวงจรหน่วงกระแส เพื่อลดการกระชากของไฟในวงจร วงจร คับปลิ้งสัญญาน ที่ไม่ต้องการนำไฟฟ้าไปพร้อมกับความถี่ โดยให้ความถี่ผ่านคาปาซิเตอร์จากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่ง โดยใช้ตัวเก็บประจุเป็นตัวกั้นไฟฟ้าที่มาด้วยไม่ให้ไหลผ่านตัวเก็บประจุไปด้วย

proadlizer

Image

เป็นคาปาซิเตอร์ ทีมีความจุสูง มีความเที่ยงตรงในการเก็บและคายประจุ จึงมักนำมาใช้ในวงกรองแรงดันของวงจรภาคจ่ายไฟซีพียูของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค ที่ต้องการความเสถียร หรือลดการกระเพื่อมขอแรงดันในภาคจ่ายไฟให้ได้กระแสตรงที่เรียบเหมาะแก่การนำไปใช้งาน

“พลังของข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ จากผลวิจัยตลาด เป็นตัวชี้นำความสำเร็จของธุรกิจ”

บริการงานซ่อมเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค จำหน่ายสินค้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เซ็ต และ เมนบอร์ดมือสอง

บริการให้คำปรึกษา ติตตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ โซล่าฟาร์ม โซล่ารูฟท็อป ออนกริด ออฟกริด เพื่อใช้ในบ้าน หรือโรงานอุตสาหกรรม เพื่อลดค่าไฟฟ้า