ตัวต้านทาน (Resistor) ส่วนประกอบของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

1 post / 0 new
admin
ตัวต้านทาน (Resistor) ส่วนประกอบของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

ตัวต้านทาน เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณสมบัติต้านการไหลของไฟฟ้า ซึ่งอัตตราการไหลของไฟฟ้าจะเป็นสัดส่วนแปรผันกลับกับค่าของตัวต้านทาน กล่าวคือถ้าตัวต้านทานมีค่ามาก ไฟฟ้าก็จะไหลผ่านได้น้อย ถ้าตัวต้านทานมีค่าน้อย ไฟฟ้าก็จะไหลผ่านได้มาก จากคุณสมบัติของตัวต้านทานในการต้านการไหลของไฟฟ้า จึงมีการนำเอาตัวต้านทานมาเป็นส่วนประกอบของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจำกัดแรงดันและกระแสให้มีขนาดตามที่ต้องการ เพื่อป้อนแรงดันให้กับอุปกรณ์ส่วนต่างๆ ที่ต้องการกระแสและแรงดันต่างจากแหล่งจ่ายไฟ

ตัวต้านทานที่ใช้ในเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

ตัวต้านทานที่ใช้ในเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊คนั้น ส่วนมากเป็นตัวต้านทานแบบฟิล์มหนาที่ใช้เทคนโนโลยีการผลิตแบบ SMT (surface mount technology) ซึ่งเป็นตัวถังแบบ SMD (surface mount device) ตัวต้านทานเพ็กเก็จ SMD ที่ใช้งานบนแผงวงจรเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค มีทั้งเพ็กเก็จที่เป็นตัวต้านทานตัวเดียว และแบบที่มีหลายตัวอยู่ในเพ็กเก็จเดียวกกัน โดยวางเรียงกันแล้วหล่อเพ็กเก็จไว้ (วางขนาน) แต่ไม่มีการต่อวงจรภายในเข้าหากัน ทุกตัวแยกอิสระ ตัวต้านทานที่เป็นเพ็กเก็จแบบหลายตัวนี้จะนำมาใช้งานได้ง่ายและสวยงาม ในการใช้งานในวงจรที่ต้องการใช้ตัวต้านทานหลายๆตัวมาวางเรียงใกล้ๆกัน

การอ่านค่าตัวต้านทานแบบ SMD ที่พิมพ์ค่าความต้านทานด้วยตัวเลข

การตรวจวัดค่าความต้านทาน ของตัวต้านทานแบบ SMD

 

“พลังของข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ จากผลวิจัยตลาด เป็นตัวชี้นำความสำเร็จของธุรกิจ”

บริการงานซ่อมเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค จำหน่ายสินค้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เซ็ต และ เมนบอร์ดมือสอง

บริการให้คำปรึกษา ติตตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ โซล่าฟาร์ม โซล่ารูฟท็อป ออนกริด ออฟกริด เพื่อใช้ในบ้าน หรือโรงานอุตสาหกรรม เพื่อลดค่าไฟฟ้า