FET ส่วนประกอบของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

1 post / 0 new
admin
FET ส่วนประกอบของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

FET (Field effect transistor)

เฟต เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แบบสวิทซ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้งานในเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊คนั้น มี 2 แบบ คือ N- chanel และ P-chanel ซึ่งมักเรียกกันสั้นๆว่า เอ็นเฟต และ พีเฟต

รูปแบบตัวถังของ FET

ตัวถังแบบ TO-252

Image

Image

ตัวถังแบบ SO-8 รูปแบบ เหมือนไอซี 8 ขา ซึ่งบางครั้งมักเรียกว่า SOIC-8

Image

Image

 

ตัวถังแบบ Power PAK-8

Image

 

Image

 

“พลังของข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ จากผลวิจัยตลาด เป็นตัวชี้นำความสำเร็จของธุรกิจ”

บริการงานซ่อมเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค จำหน่ายสินค้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เซ็ต และ เมนบอร์ดมือสอง

บริการให้คำปรึกษา ติตตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ โซล่าฟาร์ม โซล่ารูฟท็อป ออนกริด ออฟกริด เพื่อใช้ในบ้าน หรือโรงานอุตสาหกรรม เพื่อลดค่าไฟฟ้า