ซ่อมโน๊ตบุ๊ค

วงจรกรองแรงดันที่ใช้ ตัวเก็บประจุ และตัวเหนี่ยวนำ

หลักการทำงานของวงจรกรองแรงดัน ในเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค ที่ใช้ ตัวเก็บประจุ (capacitor) และ ตัวเหนี่ยวนำ (inductor)

วงจรป้องกันอุปกรณ์ที่ใช้ไฟ (load) ด้วยฟิวส์

การใช้ฟิวส์ในการป้องกันอุปกรณ์ที่ใช้ไฟจากแหล่งจ่ายของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

การกรองแรงดันด้วยตัวเหนี่ยวนำ

การทำงานของ ตัวเหนี่ยวนำ (inductor) ในวงจรกรองแรงดันที่ใช้ในเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

ความรู้วงจรอิเล็กทรอนิกส์งานซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

เรียนรู้เกี่ยวกับวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นสำหรับช่างซ่อมโ

ข้อควรระวังและความปลอดภัยต่อชิ้นงานในการซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

ข้อควรระวังและความปลอดภัยต่อเพื่อนร่วมงานและสถานประกอบการ

ข้อควรระวังและความปลอดภัยเกี่ยวกับการบัดกรี

ข้อควรระวังและความปลอดภัยในการใช้เครื่องถอดเปลี่ยน BGA-VGA แบบอินฟราเรด

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้เคมีภัณฑ์ในการซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

ข้อควรระวัง และความปลอดภัยในการซ่อมโน๊ตบุ๊ค

หน้า

บริการงานซ่อมเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค จำหน่ายสินค้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เซ็ต และ เมนบอร์ดมือสอง

บริการให้คำปรึกษา ติตตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ โซล่าฟาร์ม โซล่ารูฟท็อป ออนกริด ออฟกริด เพื่อใช้ในบ้าน หรือโรงานอุตสาหกรรม เพื่อลดค่าไฟฟ้า