สอนซ่อมเมนบอร์ด

การเรียน การสอน ซ่อมเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์

สำหรับท่านที่สนใจเรียนซ่อมเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ เปิดหลักสูตรสำหรับผู้ต้องการประกอบอาชีพช่างซ่อมเมนบอร์ด เพื่อนำไปเปิดร้านซ่อมเอง หรือจะทำงานในองค์กร์

เรียนซ่อมเมนบอร์ดฟรี เรียนจบ สอบผ่าน มีงานทำแน่นอน

เรียนจบ สอบผ่าน มีงานทำแน่นอน

วงจรอิเลคทรอนิกส์ของเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์

เรียนรู้วงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ กันแบบรายอุปกรณ์ เพื่อให้ซ่อมเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ได้แบบง่าย กับความเข้าใจในวงจรแบบลัดๆ ไม่ต้องเส

FET (field effect transistor) แบบ N-chanel สำหรับภาคจ่ายไฟของเมนบอร์ด

เฟต แบบ เอ็นแชแนล ที่ใช้ในวงจรภาคจ่ายไฟของเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นสวิทซ์ความถี่สูง ซึ่งใช้ในการปรับระดับแรงดันไฟที่จ่า

PWM ไอซีควบคุมการจ่ายไฟสำหรับเมนบอร์ด
ชิปเซ็ต อุปกรณ์เชื่อมต่อภายในที่สำคัญสำหรับเมนบอร์ด
ซ่อม-สอนซ่อม โน๊ตบุ๊ค เมนบอร์ด คอมพิวเตอร์ IPC

เว็บไซต์ www.winboardgroup.com จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเผยแพร่ข้อมูลควา

“พลังของข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ จากผลวิจัยตลาด เป็นตัวชี้นำความสำเร็จของธุรกิจ”

บริการงานซ่อมเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค จำหน่ายสินค้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เซ็ต และ เมนบอร์ดมือสอง

บริการให้คำปรึกษา ติตตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ โซล่าฟาร์ม โซล่ารูฟท็อป ออนกริด ออฟกริด เพื่อใช้ในบ้าน หรือโรงานอุตสาหกรรม เพื่อลดค่าไฟฟ้า