สอนซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

เรียนซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค เพื่อประกอบอาชีพช่างซ่อมโน๊ตบุ๊ค

การฝึกอบรมซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊คสำหรับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพช่างซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

บริการจัดฝึกอบรมช่างซ่อมโน๊ตบุ๊ค-ซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

อิเล็กทรอนิกส์

ความรู้อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานสำหรับผู้เรียนซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค ที่จำเป็นต้องใช้ ในการตรวจวัด ตรวจซ่อม ซึ่งความรู้ในส่วนนี้มีความจำเป็นมากสำหรับช่าง

โครงสร้างของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ นั้นประกอบกันขึ้นด้วยอุปกรณ์ต่างๆที่ทำงานร่วมกัน ซึ่งการทำงานของคอมพิวเตอร์นั้นมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกันเพือให้ทำงานร่มกันได้

ตัวนำ ฉนวน

ตัวนำ คือ วัสดุที่สามารถนำไฟฟ้าได้ หรือ ไฟฟ้าไหลผ่านได้ดี

แผนการสอนซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค
การถอดเปลี่ยน อุปกรณ์แบบ 2 Hold
การถอดเปลี่ยน BGA VGA
การถอดเปลี่ยนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบ SMD
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประกอบ ของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

หน้า