เรียนซ่อมโน๊ตบุ๊ค

เรียนซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค เพื่อประกอบอาชีพช่างซ่อมโน๊ตบุ๊ค

การฝึกอบรมซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊คสำหรับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพช่างซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

คาปาซิเตอร์ (capacitor) ส่วนประกอบของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

คาปาซิเตอร์ หรือตัวเก็บประจุ หรือเ

FET ส่วนประกอบของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

FET (Field effect transistor

FET N-Chanel ส่วนประกอบของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

เฟต เอ็น ชาแนล ที่นำมาใช้งานในเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค ในส่วนของภาคจ่า

ตัวต้านทาน (Resistor) ส่วนประกอบของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

ตัวต้านทาน เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณสมบัติต้านการไหลขอ

การใช้ FET N-Chanel ในวงจรภาคจ่ายไฟของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

หลักการทำงานของภาคจ่ายไฟเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊คที่ใช้ FET N-Chanel ในการปรับระดับแรงดันไฟ

การใช้ FET P-Chanel ในวงจรเลือกแหล่งจ่ายแรงดัน

 วงจรเลือกแหล่งจ่ายแรงดันที่ใช้ FET ชนิด P-Chanel

การใช้ ไดโอด ในวงจรเลือกแหล่งจ่ายแรงดัน

วงจรเลือกแหล่งจ่ายแรงดัน สองแหล่ง ด้วย ไดโอด (Diode) โดยให้แหล่งจ่ายแรงดันที่มีค่าสูงกว่า ถูกนำไปใช้งาน

วงจรป้องกันด้วยฟิวส์ และคาปาซิเตอร์

การใช้ ฟิวส์ และคาปาซิเตอร์ ป้องกันโหลด เนื่องจากไฟเกิน

วงจรกรองแรงดันที่ใช้ ตัวเก็บประจุ และตัวเหนี่ยวนำ

หลักการทำงานของวงจรกรองแรงดัน ในเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค ที่ใช้ ตัวเก็บประจุ (capacitor) และ ตัวเหนี่ยวนำ (inductor)

หน้า